Røyslivegen 4

Norutleie Eiendom AS - Brubakken 2 - 2615 Lillehammer - M: 92 85 97 40 - Epost: post@norutleie.no - Org nr: 980733262

Dette bygget er nå leid ut til Røyslimoen Cafe, og er godt i gang med driften! Vi ønsker nye drivere lykke til!